Nieuws

9 en 10 April te zien!

Jeugddocumentaire 'Naomi's geheim' over dochter van moeder met psychische aandoening

Naomi schaamt zich niet langer voor haar moeder

KRO-NCRV zendt op zondag 9 april de bijzondere jeugddocumentaire Naomi’s geheim uit waarin de 17-jarige Naomi voor het eerst haar beste vriend Sam meeneemt naar haar moeder die in een psychiatrische kliniek woont. Dat is spannend, aangezien haar moeder niet alleen psychotisch is, maar ook drugs gebruikt.

Samen met haar tante bij wie ze sinds haar vijfde jaar woont, bekijkt Naomi foto's van vooral de mooie momenten uit haar jeugd. Maar dat het leven met haar moeder haar behoorlijk heeft beïnvloed wordt gaandeweg duidelijk. Naomi besluit om zich niet langer voor haar achtergrond te schamen en neemt haar vriend Sam mee naar haar moeder. Hoe zal zij reageren? Naomi’s geheim is een aangrijpend portret van een stoere jonge vrouw die dankzij de steun van de mensen om haar heen zelfstandig is geworden. Een hommage aan liefde en hoop.

Naomi's geheim is geregisseerd door Saskia Gubbels, geproduceerd door Selfmade Films en tot stand gekomen met steun van het Mediafonds en CoBOfonds.

Van 29 maart tot en met 2 april wordt in Nederland de Week van de Psychiatrie georganiseerd.

Tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) won Naomi's geheim de Special Jury Award for Children’s Documentary 2016. De film is geselecteerd voor de Nederlandse competitie van het Go Short Film Festival Nijmegen (5 tm 9 april 2017).

Naomi's geheim wordt op zondagavond 9 april 2017 om 19.25 uur uitgezonden in Zapp Echt Gebeurd op NPO 3.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Het kaf en het koren – de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers

Tienduizenden mensen vragen jaarlijks in Nederland asiel aan. Op dit moment komen de meeste asielzoekers uit Syrië. Ook ‘foute’ vreemdelingen vragen asiel aan en het is aan de Unit 1F van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de rotte appels uit de vluchtelingenstroom te halen. In de KRO-NCRV 2Doc: Het kaf en het koren - de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers(10 april 2017, 20:25 uur op NPO2) zienwe de ambtenaren van Unit 1F aan het werk met de dossiers uit de aanmeldcentra. We zien hoe ingewikkeld het is om een mogelijke dader als dader aan te wijzen en maken mee hoezeer zij zijn aangewezen op de eigen verklaringen van de mensen die zij onderzoeken.

Onderzoeker Frank de Wilde vraagt een Syrische asielzoeker naar een Facebook-foto waarop hij te zien is met een geweer. De man, die de foto inmiddels heeft verwijderd, beweert dat het slechts om ongevaarlijk plastic speelgoed gaat dat zijn broertje gekregen heeft op een feestdag. De Wilde gelooft hem niet, maar kan niet bewijzen dat de man de waarheid niet spreekt.

Mensen op de vlucht, wiens leven gevaar loopt in hun land van herkomst, hebben recht op bescherming in het kader van het VN-vluchtelingenverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend. Er is een uitzondering: voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid geldt deze bescherming niet.

Een Syrische ex-militair met een 1F-indicatie verklaart dat hij is opgeleid om een M-46 kanon te bedienen. Hij was gelegerd in de buurt van Homs in de periode dat de stad door artillerievuur verwoest werd. De man zegt dat hij nooit gehoord of gezien heeft dat er kanonnen werden afgevuurd. Zijn enige taak was om ‘het kanon schoon te maken en te onderhouden’.

Op de vraag of ze het idee hebben dat ze de foute personen effectief uit de vluchtelingenstroom halen, antwoordtsenior medewerkervan Unit 1F,Maarten van den Abeelen:

 “Je hebt een onderbuikgevoel dat je niet alles vangt. Dat er toch mensen door de mazen van het net heen glippen.” Zijn collega Jos Fleuren vult aan: “We weten niet wat we niet weten. We weten niet wat mensen niet vertellen.”

Wanneer in een aanmeldcentrum zoals Ter Apel of Schiphol blijkt dat er een indicatie is voor 1F, omdat iemand bij het leger heeft gezeten of bij een veiligheidsdienst heeft gewerkt, gaat het dossier naar Hoofddorp, de zetel van Unit 1F. Hier hebben twintig ambtenaren de lastige taak om binnen de beperkingen die de wet hen oplegt, uit te maken of de asielzoeker een oorlogsmisdadiger is. Garantie dat dit in alle gevallen lukt kan niemand bieden.

Het belangrijkste middel zijn de interviews (´gehoren´) met de betrokkene. De mogelijkheid om ter plaatste onderzoek te doen of om getuigen te horen heeft men niet. Strafrechtelijk bewijs hoeft men niet te leveren. Een ernstig vermoeden volstaat om een asielzoekersasiel te weigeren. Na een of meerdere gehoren valt de beslissing. Als dit negatief uitvalt dient de asielzoeker Nederland te verlaten. Actieve uitzetting vindt maar mondjesmaat plaats omdat een vreemdeling wiens leven gevaar loopt in het land van herkomst niet teruggestuurd kan worden. Ook al is het een oorlogsmisdadiger. Bovendien geldt momenteel het beleid in Nederland dat niemand mag worden uitgezet naar Syrië. Zelfs niet bij een vermoeden van oorlogsmisdaden of een ongeloofwaardige verklaring.

In 2016, het jaar waarin deze film werd opgenomen, voerde de Unit 1F ongeveer 170 onderzoeken uit. Volgens opgave van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verblijven er op dit moment ongeveer 110 vreemdelingen met een 1F status in Nederland. Bij een groot deel van hen is terugsturen vooralsnog niet mogelijk. Hoeveel 1Fers er verder illegaal in Nederland verblijven is onbekend.

Het is voor het eerst dat de IND een camera toelaat bij Unit 1F. Zelfs de schrijvende pers mocht tot op heden niet van binnenuit meekijken hoe de Unit 1F haar werk doet.

Het kaf en het koren - de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers is een film van regisseur René Roelofs en is geproduceerd door Selfmade Films. 

---------------------------

© Copyright 2010 | Sjonic Digital Media BV